Wyznaczenie funkcji pedotransferowych właściwości hydraulicznych gleb na podstawie parametrów termodynamicznych procesu suszenia.

2020-01-14T06:41:27Z (GMT) by Tomasz Glab
Wyznaczenie funkcji pedotransferowych właściwości hydraulicznych gleb na podstawie parametrów termodynamicznych procesu suszenia.

Categories

Keyword(s)

License

CC BY 4.0