ecSeg_dataset.zip (489.21 MB)

EcSeg: Semantic Segmentation of Metaphase Images Containing Extrachromosomal DNA

Download (489.21 MB)
dataset
posted on 28.09.2019 by Utkrisht Rajkumar
Dataset used to benchmark "EcSeg: Semantic Segmentation of Metaphase Images Containing Extrachromosomal DNA" by Rajkumar et al.

History

Licence

Exports

Logo branding

Licence

Exports